CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG SAPPHIRE 1: Từ ngày 09/11/2021 đến khi có chính sách mới. 300 khách hàng đầu tiên đăng ký mua/thuê từ ngày 09/11/2021.

Mục lục

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG SAPPHIRE 1 VINHOMES OCEAN PARK/ SALE POLICY SAPPHIRE 1 VINHOMES OCEAN PARK

—- Tháng 11.2021 /November 2021 —-

I. CHÍNH SÁCH

 • Thời gian áp dụng: Từ ngày 09/11/2021 cho đến khi có chính sách mới thay thế.

Applicable time: From 09th November, 2021 until the Developer issues the new policy.

 • Đối tượng áp dụng: 300 khách hàng đầu tiên đăng ký mua/thuê Căn hộ tại các tòa thuộc phân khu Sapphire 1 tại Dự án Vinhomes Ocean Park kể từ ngày 09/11/2021.

Khách Hàng người nước ngoài không đủ điều kiện sở hữu Nhà Ở tại Việt Nam hoặc những tòa mà Người nước ngoài không được phép sở hữu (S1.06, S1.07) thì chỉ được ký Hợp Đồng Thuê và áp dụng giá, chính sách của Hợp Đồng Thuê.

Applicable object: The first 300 clients purchase/lease apartments of Sapphire 1 in Vinhomes Ocean Park since the sales policy’s effective date.

Foreign Clients who are not eligible to buy Aparments in Vietnam or buy Apartments in buildings which are not allowed to be sold to Foreigners (S1.06, S1.07) can only sign Leasing Contracts and apply the price and policy of the Leasing Contracts.

II. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI/ SALES PROGRAMS

1. Nhà sang – Xe xịn – Đẳng cấp tinh hoa

1.1 Thời gian áp dụng:

 • Từ ngày 09/11/2021, đến khi có thông báo về việc kết thúc chương trình

Applicable time: From 0 9th November, 2021 until the notice of ending this program.

1.2 Đối tượng áp dụng:

 • Tất cả khách hàng thuê/mua Căn hộ và ký thỏa thuận đặt cọc/HĐMB/HĐT từ ngày 09/11/2021 đến khi có thông báo về việc kết thúc chương trình.

Applicable object: All the clients purchase/lease apartments and sign Deposit Agreements/ Sales Contracts/ Lease Contracts from 09/11/2021 until the notice of ending this program.

1.3 Chương trình:

 • Tùy theo loại hình Căn hộ, Khách hàng sẽ được tặng 1 trong 3 loại voucher như sau:/ Sales program: Depend on the type of apartment, customer will be offered one of the three following vouchers for each apartment as follows:

 • Voucher KHÔNG được quy đổi ra tiền mặt hoặc trừ vào giá bán Căn hộ./ Voucher cannot be exchanged for cash or any other benefits or deducted from Apartment selling
 • Voucher KHÔNG định danh theo khách hàng. Khách hàng được quyền chuyển nhượng, biếu, tặng, trao đổi./ Voucher does not identify for specific Clients are entitled to transfer, offer, donate or exchange the Voucher.
 • Voucher có thời hạn sử dụng (hiệu lực) trong vòng 6 tháng kể từ ngày cấp voucher đến ngày nhận / Voucher is valid for use (validity) within 6 months from the date of issue of Voucher to the date of receiving the vehicle.
 • Trong trường hợp HĐMB/HĐT chấm dứt trước hạn do lỗi của Khách hàng, Khách hàng phải hoàn trả lại voucher cho Chủ Đầu Tư. Trường hợp Khách hàng đã sử dụng voucher thì phải hoàn trả số tiền tương ứng với Giá công bố của voucher đó./ In case the customers have received Vinfast vouchers and the Sale/Lease Contracts cancelled because of their faults, they must return the received In case the customers have used the vouchers, they must refund the amount corresponding to the published price of that vouchers.

1.4 Điều kiện nhận quà tặng/ Conditions:

 • Khách hàng sẽ nhận quà tặng khi hoàn thành thủ tục ký HĐMB/HĐT.

Customer will receive gift when completing the procedure of signing the sales contract and paying on schedule.

1.5 Điều khoản sử dụng/ Terms of use:

 • (**) Voucher định danh theo dòng xe hoặc theo chính sách của Vinfast nếu có khác biệt tại thời điểm áp dụng. Khách hàng không được dùng voucher áp dụng cho dòng xe này để mua xe của dòng xe khác.

Voucher identifies by vehicle type. Customer cannot use the voucher which are applied for this model to buy other’s models.

 • Voucher chỉ áp dụng cho các hợp đồng mua xe ô tô được ký với showroom hoặc đại lý phân phối của VinFast trong thời gian hiệu lực của

Voucher is only applicable for car purchase contract which is signed with VinFast showrooms or dealers within the valid time of voucher.

 • Mỗi xe ô tô chỉ được sử dụng 01 Voucher để thanh toán. Voucher chỉ được sử dụng 01 lần duy nhất để thanh toán đợt cuối khi nhận xe theo hợp đồng mua bán và không được sử dụng để thanh toán cho bất kỳ khoản đặt cọc nào. Voucher được dùng để thanh toán phần vốn tự có theo yêu cầu của Ngân hàng nếu khách hàng vay vốn mua

Each car can use only 1 Voucher for payment. Voucher is only used once for the last payment when delivering a car upon the Sales contract and cannot be used for any deposit. Voucher is used for the equity capital required by the Bank if the Customer borrows for car loan.

 • Khách hàng cần ký hợp đồng mua xe với showroom, đại lý phân phối của VinFast; Thực hiện đặt cọc mua xe theo chính sách bán hàng của VinFast và đăng ký voucher còn hạn sử dụng để thanh toán lần cuối khi nhận

Customer need to sign a contract to a car with VinFast showrooms or dealerships, make the car-purchase deposit according to the VinFast’s Sales Policy and register the valid voucher for the final payment upon car delivery.

 • Voucher không được quy đổi thành tiền mặt hoặc bất kỳ lợi ích nào khác.

Voucher cannot be exchanged for cash or any other benefits.

 • Voucher được phép sử dụng đồng thời với chương trình “Hỗ trợ lãi suất 2 năm” của

Voucher can be used simultaneously with VinFast’s “2 years of loan support” program.

2. Quà tặng gói Smart Home tiêu chuẩn Gold/ Gold-Standard Smart Home Gift-package:

2.1 Thời gian áp dụng:

 • Từ ngày 09/11/2021, đến khi có thông báo về việc kết thúc chương trình.

Applicable time: From 09th November, 2021 until the notice of ending this program.

2.2 Đối tượng áp dụng:

 • Tất cả khách hàng thuê/mua Căn hộ thuộc tòa 02 và ký thỏa thuận đặt cọc từ ngày 0 9/11/2021 đến khi có thông báo về việc kết thúc chương trình.

Applicable object: All the clients purchase/lease apartments in S1.02 and sign Deposit Agreements from 09/11/2021 until the notice of ending this program.

2.3 Chương trình:

 • Với mỗi căn hộ khách hàng sẽ được nhận gói Smart Home Gold- Theo tiêu chuẩn của nhà cung cấp công bố.

Sales program: Customer will receive a “Smart Home Gold” package for each apartment according to the standards announced by the suppliers.

2.4. Thời điểm nhận quà tặng/ Conditions:

 • Khách hàng sẽ nhận quà tặng khi nhận bàn giao căn hộ.

Customer will receive the gift package when handing-over the apartment.

2.5. Điều khoản sử dụng/ Terms of use:

 • Gói Smart Home Gold không được quy đổi thành tiền mặt hoặc trừ vào giá bán/tiền thuê Căn hộ.

“Smart Home Gold” package cannot be exchanged for cash or deducted from Apartment selling price.

3. Chương trình “Mua nhà Online, nhận ngay ưu đãi”.

3.1 Thời gian áp dụng:
 • Từ ngày 0 9/11/2021, đến khi có thông báo về việc kết thúc chương trình.

Applicable time: From 09th November, 2021 until the notice of ending this program.

3.2 Đối tượng áp dụng:
 • Tất cả khách hàng thuê/mua Căn hộ qua Vinhomes Online từ ngày 0 9/11/2021 đến khi có thông báo về việc kết thúc chương trình.

Applicable object: All the clients purchase/lease apartments via Vinhomes Online from 09/11/2021 until the notice of ending this program.

3.3 Chương trình:
 • Với mỗi căn hộ khách hàng sẽ được nhận chiết khấu 5% vào giá bán/thuê căn hộ (trước thuế GTGT và KPBT) khi ký HĐMB/HĐT.

Sales program: Customer will receive a discount equal to 0.5% Apartment selling/leasing price (Excluded VAT and Maintenance fee) for Sales/Leasing Contract.

4. Chương trình Gói quà tặng nội thất “Về nhà sớm, nhận quà sang”/ Furniture gift:

4.1 Thời gian áp dụng:
 • Từ ngày 09/11/2021, đến khi có thông báo về việc kết thúc chương trình.

Applicable time: From 09th Novemberr, 2021 until the notice of ending this program.

4.2. Đối tượng áp dụng và chương trình cụ thể/ Applicable object and details of program:
 • Tất cả khách hàng mua/thuê Căn hộ và ký thỏa thuận đặt cọc từ ngày 09/11/2021 đến khi có thông báo về việc kết thúc chương trình. Khách hàng thanh toán giá bán/thuê căn hộ (gồm thuế GTGT và KPBT) và nhận bàn giao trong vòng 60 ngày (*) kể từ ngày đến hạn ký HĐMB/HĐT.

(*) Các đợt thanh toán/giải ngân của tiến độ sau 60 ngày kể từ ngày đến hạn ký HĐMB/HĐT sẽ được gộp vào đợt thanh toán 60 ngày kể từ ngày ký HĐMB/HĐT.

All the clients purchase/leases apartments and sign Deposit Agreements from 09/11/2021 until the notice of ending this program. Clients make full payment and handing over the apartment within 60 days (*) from signing the Sale/Leasing contract date.

(*) Payments of progress after 60 days from the date of signing the sale/leasing contract will be included in the payment period of 60 days from the date of signing the sale/leasing contract.

 • Với mỗi căn hộ khách hàng sẽ được tặng 01 gói “ Quà tặng nội thất”, được chiết khấu vào giá bán/thuê căn hộ (trước GTGT và KPBT) khi ký HĐMB/HĐT, cụ thể như sau:

Program: For each apartment, customers will receive 01 “Funiture” gift package which are deducted from the apartment’s total price (before VATand Maintenance fee) at the time of signing the sales/leasing contract, details as follows:

(*) Các đợt thanh toán/giải ngân của tiến độ sau 60 ngày kể từ ngày đến hạn ký HĐMB sẽ được gộp vào đợt thanh toán 60 ngày kể từ ngày ký HĐMB.

(*) Payments of progress after 60 days from the date of signing the sale contract will be included in the payment period of 60 days from the date of signing the sale contract.

A. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG SAPPHIRE 1 DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ/ FOR CLIENTS PURCHASING APARTMENTS

I. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG MUA BÁN/ PAYMENT PROGRESS FOR SALES CONTRACT

Lưu ý/Note:

– Trong trường hợp ngày đến hạn thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày Lễ/Tết thì Khách hàng được gia hạn sang ngày làm việc đầu tiên ngay sau ngày nghỉ, ngày Lễ/Tết.

In case the payment due date is on holidays, festival/Tet, the date of payment shall be extended to the first business day after the holidays, festival/Tet accordingly.

– Trong trường hợp Khách hàng không đóng đủ tiền theo Tiến độ thanh toán trên thì khoản tiền đã đóng ưu tiên chuyển vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB trước. Phần còn lại được chuyển thanh toán theo tiến độ của HĐMB.

In case the Clients do not pay the full amount according to the above Payment Progress, the amount of money paid shall be transferred to the Deposit Agreement to ensure the implementation of the Sales Contract in advance. The remainder is transferred according to the progress of the Sales Contract.

II. THỦ TỤC KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ/ PROCEDURES FOR SALES CONTRACT 

III. CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ

1. Thanh toán giá bán Căn hộ bằng vốn tự có/ Making payment by own capital:

Khách hàng mua căn hộ và lựa chọn hình thức thanh toán theo tiến độ thường bằng vốn tự có sẽ được hưởng mức chiết khấu 10% giá bán căn hộ (trước thuế GTGT và KPBT) khi ký HĐMB.

Clients purchase apartment and make payment following the progress by own capital will receive a discount equal to

10% Apartment selling price (Excluded VAT and Maintenance fee) for Sales Contract

Khách hàng ký HĐMB và có nhu cầu thanh toán giá bán căn hộ (không bao gồm KPBT) trước hạn bằng vốn tự có sau khi ký HĐMB sẽ được hưởng mức lãi suất chiết khấu tương đương 8%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn (ít nhất 07 ngày trước ngày đến hạn của từng đợt thanh toán) (Áp dụng cho khách hàng thanh toán tròn đợt tiến độ), trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán của các lần thanh toán tiếp theo. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho khoản lãi này

Clients make premature payment by own capital will receive a discount equal to 8%/year on the amount and the days of premature payment (at least 07 days before the due date of each payment term) (apply for fully progress of payment), unless otherwise agreed. (This discount amount is subject to change without prior notice). The discount amount will be offsetted directly to the next installment. Customers shall be pay personal income tax (PIT) for this interest income in accordance with regulation.

Lưu ý: Đối với khách hàng là người nước ngoài chỉ được thanh toán trước hạn đến 70% giá trị căn hộ và sẽ được hưởng mức lãi suất chiết khấu tương đương 8%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn (ít nhất 07 ngày trước ngày đến hạn của từng đợt thanh toán) (Áp dụng cho khách hàng thanh toán tròn đợt tiến độ), trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán của các lần thanh toán tiếp theo. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho khoản lãi này.

Note: Foreign clients making premature payment by own capital up to 70% of the apartment selling price will receive a discount equal to 8%/year on the amount and the days of premature payment (at least 07 days before the due date of each payment term) (apply for fully progress of payment), unless otherwise agreed. (This discount amount is subject to change without prior notice). The discount amount will be offsetted directly to the next installment. Customers shall be pay personal income tax (PIT) for this interest income in accordance with regulation.

Mức lãi suất 9,5%/năm cho 5% giá bán (không bao gồm thuế GTGT) – Vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB. Khoản tiền lãi được trả vào cuối kỳ khi thanh lý TTĐC. Khách hàng cá nhân chịu thuế thu nhập cá nhân cho khoản lãi này.

The annual interest rate is 9,5%/year for 5% Apartment selling price (VAT excluded) – from the Deposit Agreement to ensure the implementation of Sales contract. This interest amount will be refund to Customers at the time of Liquidation of Deposit Agreement to ensure the implementation of Sales contract. Customers shall be paypersonal income tax (PIT) for this interest income in accordance with regulations

2. Thanh toán bằng vốn vay Ngân hàng theo chương trình thông thường – HTLS 80%/ Making payment by bank loans:

a, Chính sách:

KH vay vốn Ngân hàng lên tới 80% giá bán (gồm thuế GTGT) khi ký HĐMB nhận hỗ trợ lãi suất từ Chủ Đầu Tư/ Clients receive period of grace for principal and interest up to 80% Apartment selling price (VAT included):

Lưu ý/Note:

 • Áp dụng đối với KH là cá nhân (“KHCN”) đứng tên trong HĐMB. Khách hàng là doanh nghiệp (“KHDN”) được Chủ Đầu Tư hỗ trợ lãi suất và phí trả nợ trước hạn với mức tối đa bằng lãi suất và phí trả nợ trước hạn hỗ trợ cho Phần lãi suất và phí trả nợ trước hạn vượt mức hỗ trợ trên (nếu có) KHDN tự chi trả với ngân hàng.

Applied for individual Customer who subscribes in the Sales contract. Customers, who are enterprises, are supported at maximum equal to the interest rate and early repayment fee applied for individual Customers by the Developer. Enterprises Customers shall be responsible for paying to the banks the amount of interest rate and early repayment fee that exceeds the supported amount above (if any).

 • Trong mọi trường hợp, Chủ Đầu Tư chỉ hỗ trợ lãi suất trong thời gian nêu trên đối với các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện vay vốn, hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định của Ngân hàng do Chủ Đầu Tư chỉ định./ In any case, the Developer only provides program of interest support within the duration mentioned above if the Customers meet all lending conditions and fulfilled related procedures provided by the
b) Tiến độ giải ngân/ Progress of payment and disbursement

 

 

L ưu ý:/Note:

 • Trường hợp khách đã VVNH và giải ngân theo CSBH, các khoản vốn tự có sẽ không được tính lãi thanh toán sớm.
 • In case clients making disbursement by loan from bank according to the Sales Policy, their own capital will not receive interest for early

3: Thanh toán bằng vốn vay Ngân hàng theo chương trình HTLS 85% / Making payment by bank loans:

a, Chính sách:

KH vay vốn Ngân hàng lên tới 85% giá bán (gồm thuế GTGT) khi ký HĐMB nhận hỗ trợ lãi suất từ Chủ Đầu Tư/ Clients receive period of grace for principal and interest up to 85% Apartment selling price (VAT included):

Lưu ý/Note:

 • Áp dụng đối với KH là cá nhân (“KHCN”) đứng tên trong HĐMB. Khách hàng là doanh nghiệp (“KHDN”) được Chủ Đầu Tư hỗ trợ lãi suất và phí trả nợ trước hạn với mức tối đa bằng lãi suất và phí trả nợ trước hạn hỗ trợ cho Phần lãi suất và phí trả nợ trước hạn vượt mức hỗ trợ trên (nếu có) KHDN tự chi trả với ngân hàng. Applied for individual Customer who subscribes in the Sales contract. Customers, who are enterprises, are supported at maximum equal to the interest rate and early repayment fee applied for individual Customers by the Developer. Enterprises Customers shall be responsible for paying to the banks the amount of interest rate and early repayment fee that exceeds the supported amount above (if any).
 • Trong mọi trường hợp, Chủ Đầu Tư chỉ hỗ trợ lãi suất trong thời gian nêu trên đối với các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện vay vốn, hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định của Ngân hàng do Chủ Đầu Tư chỉ định./ In any case, the Developer only provides program of interest support within the duration mentioned above if the Customers meet all lending conditions and fulfilled related procedures provided by the

Đối với giá trị khoản vay được giải ngân khi bàn giao, Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán một phần dư nợ gốc (tương đương 5% giá trị căn hộ (gồm VAT nhưng không gồm KPBT) cho Ngân hàng trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm giải ngân.

b) Tiến độ giải ngân/ Progress of payment and disbursement

 

 

 Lưu ý:/N ote:

Trường hợp khách đã VVNH và giải ngân theo CSBH, các khoản vốn tự có sẽ không được tính lãi thanh toán sớm.

In case clients making disbursement by loan from bank according to the Sales Policy, their own capital will not receive interest for early payment.

B. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG SAPPHIRE 1 DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THUÊ CĂN HỘ / FOR FOREIGNER CLIENTS RENTING APARTMENT

I. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG THUÊ DÀI HẠN (HĐT)/ PAYMENT PROGRESS FOR LEASING CONTRACT

 

Lưu ý/Note:

 • Trong trường hợp ngày đến hạn thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày Lễ/Tết thì Khách hàng được gia hạn sang ngày làm việc đầu tiên ngay sau ngày nghỉ, ngày Lễ/Tết.
 • In case the payment due date is on holidays, festival/Tet, the date of payment shall be extended to the first business day after the holidays, festival/Tet

II. THỦ TỤC KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ / PROCEDURES FOR LEASE CONTRACT:

 

III. CHƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG/ PROGRAM APPLIES:

 1. Thanh toán theo tiến độ thông thường/ Making payment following standard progress:

 • Khách hàng THUÊ căn hộ và lựa chọn hình thức thanh toán theo tiến độ thường bằng vốn tự có sẽ được hưởng mức chiết khấu 10% tiền thuê căn hộ (trước thuế GTGT) khi ký HĐT.

Khách hàng CHO THUÊ căn hộ và thanh toán theo tiến độ bằng vốn tự có sẽ được chiết khấu 10%

Giá cho thuê căn hộ (Chưa bao gồm VAT) đối với Hợp đồng cho thuê.

2. Thanh toán sớm từng đợt:

 • Khách hàng ký HĐT và có nhu cầu thanh toán tiền thuê trước hạn (ít nhất 7 ngày trước ngày đến hạn của từng đợt thanh toán) sẽ được hưởng mức lãi suất chiết khấu tương đương 8%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn (Áp dụng cho khách hàng thanh toán tròn đợt tiến độ), trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán của các lần thanh toán tiếp theo. Khách hàng cá nhân chịu thuế thu nhập cá nhân cho khoản lãi này.

Khách hàng ký Hợp đồng thuê và thanh toán trước hạn bằng vốn tự có sẽ được chiết khấu 8% / năm trên số tiền và số ngày thanh toán trước hạn (ít nhất 07 ngày trước ngày đến hạn của mỗi kỳ hạn thanh toán) (áp dụng cho toàn bộ tiến độ thanh toán), trừ khi có thoả thuận khác. (Số tiền chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Số tiền chiết khấu sẽ được bù trừ thẳng vào đợt tiếp theo. Khách hàng phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản thu nhập lãi này theo quy định